Sta eens even stil bij het verkeerregelen langs de weg

Oprichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars

Oprichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars

Persbericht van BO-VKR.nl

Sinds de start van de Regeling verkeersregelaar 2009 zijn de aantallen van aangestelde evenementen- en beroepsverkeersregelaars explosief gegroeid, een toenemend aantal verkeersregelaarsbedrijven, stichtingen en aanverwante organisaties bieden verkeersregelaars aan. De markt is al meer dan 10 jaar volop in beweging. Toch is het de branche nog niet gelukt een CAO op te zetten, de agressie tegen te gaan, pensioenstelsel op te bouwen en daarbij de maatschappelijke positie van de verkeersregelaar te verbeteren. 

Oprichting Stichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars
In 2009 Is de wetgeving tot stand gekomen waarmee de beroepsverkeersregelaar een juridisch kader kreeg. Vanaf dat moment is het mogelijk om naast evenementen ook bij andere situaties verkeersregelaars in te zetten. Dit was tevens het startpunt voor diverse ondernemers om zich op deze markt te begeven.

In de afgelopen 10 jaar is het de markt niet gelukt dusdanig te professionaliseren dat er een goed volwassenheidsniveau is bereikt. Door de verdeeldheid in de markt is er geen centraal aanspreekpunt voor de overheid, gemeenten en andere partners. Er wordt daarnaast vanuit de verkeersregelaarsbranche onvoldoende bereikt op het vlak van verbetering van de (arbeids-)omstandigheden. We zien dat hierdoor andere branches rondom deze beroepsgroep, normeringen opstellen zonder een breed gedragen overleg met de verkeersregelaarsbedrijven. Door afwijkende regelgeving bij diverse klanten resulteert in een steeds complexer wordend werkveld. 

Dinsdag 1 september heeft de oprichting van de brancheorganisatie verkeersregelaars plaatsgevonden. De brancheorganisatie is opgericht door drie ondernemers uit de verkeersregelaarsbranche: Claudio Blok, Henri van Doesburg en Sacha Lemmens.

Deze ondernemers werken ieder afzonderlijk al vanaf 2009 in de branche en zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Claudio Blok, vanuit de rol van voorzitter, legt uit dat er alleen al op het vlak van opleidingen een behoorlijk wensen- en eisenpakket ligt vanuit andere branches. Denk hierbij onder andere aan Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Particuliere Beveiliging, Evenementen beveiliging en vanuit de BRL gecertificeerde bedrijven (tijdelijke verkeersmaatregelen). Van deze laatste is binnenkort een nieuwe variant verkeersregelaar module te verwachten. Deze module zou dan weer rand-voorwaardelijk zijn om als verkeersregelaar bij dergelijke bedrijven te mogen werken. Het wordt tijd dat er vanuit de branche zelf een norm wordt gesteld die in overleg met de betrokken branches wordt vastgesteld. 

Sacha Lemmens, secretaris van de brancheorganisatie, geeft aan dat het werk daarnaast aan behoorlijke seizoensinvloeden onderhevig is. Nu is alleen de reguliere wetgeving rondom arbeidsomstandigheden en arbeidstijden van toepassing. We zien dat in andere branches collectieve afspraken gemaakt worden over hoe op een nette manier om te gaan met je personeel in deze perioden. Henri van Doesburg, penningmeester, vult aan dat daarnaast ook vanuit de branche niemand aan tafel zit bij de ontwikkelingen rondom de opleidingseisen vanuit SVNL en de Politieacademie. Daarnaast stelt Henri van Doesburg dat er hard gewerkt moet worden aan het imago en de vergoeding van de verkeersregelaar. Dit slechte imago is onder andere in de hand gewerkt door een aantal partijen die, middels de beloningsmethodiek van het UWV, de medewerker als wegwerpproduct zijn gaan zien. Hier is bijvoorbeeld onvoldoende stimulering voor een duurzaam personeelsbeleid vanuit het UWV naar de ondernemer toe. Vanuit dat oogpunt wordt er vanuit de brancheorganisatie een gedragscode opgesteld waaraan je, als deelnemer aan de brancheorganisatie, moet voldoen. 

Dit is echter het topje van de ijsberg geeft Claudio Blok aan. Het zal dan ook een enorme klus worden om alle onderwerpen op te pakken en hierover binnen de branche en met de partners in andere branches consensus te bereiken.

Ter gelegenheid van de start van de activiteiten lanceerde de stichting brancheorganisatie verkeersregelaars een nieuwe website www.bo-vkr.nl met de eerste informatie. De website zal de komende periode verder worden uitgebreid.

Claudio Blok, Henri van Doesburg en Sacha Lemmens.
Telefoon: 085-0131810
www.bo-vkr.nl

Nieuws
Reactie NCTV brief cruciaal beroep

BY: admin

We ontvingen een reactie van de NCTV…

Oprichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars

BY: admin

In 10 jaar tijd is het de branche nog niet gelukt…

Ook nu staan wij 24/7 klaar

BY: admin

Ook in deze roerige tijd staat ons professionele…

Verkeersregelaar Nederland bestaat 10 jaar

BY: admin

10 jaar. En daar zijn we trots op!

VN-Events vol op stoom

BY: admin

Op 1 januari 2018 is VN-Events van start gegaan…

BRL Examens

BY: admin

Examens succesvol afgerond.

Herkenbaar onderweg

BY: admin

Met de inzet van onze nieuwe bedrijfsvoertuigen…

Contact
0345 - 744 056 Contactformulier
Calamiteiten

06 - 4722 1668
24 uur per dag / 7 dagen in de week

Projecten
#
Reconstructie N618 Boxtel Schijndel
#
Begin oktober 2016 werd de Merwedebrug afgesloten voor extreem zwaar…